Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в освітній процес Баштанської ЗОШ №2. На реалізації

Доданий
24.05.2018
Номер
5
Освіта

Найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті.
Проект орієнтований на вирішення проблеми впровадження сучасних інформаційно - комунікативних технологій в освітній процес школи.

Автор проекту
Зоя
Зоя Бєлугіна
Бюджет
50 000 грн
Розрахунок бюджету
Район
м.Баштанка, М.Баштанка, місто Баштанка, Баштанка, БАШТАНКА
Адреса
вул. Ювілейна, 102, Баштанка

Опис

Опис проблеми, на вирішення якої направлено проект

Сучасний урок важко уявити без застосування інформаційних технологій. Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу. Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі. Однак проблемою нашої школи, як і багатьох шкіл, є застаріла технічна база. Комп’ютери, які є в школі застарілі. Тому основні завдання школи доступності для всіх громадян якісної освіти, оновлення її змісту не можуть реалізуватися в повному обсязі. Гостро стоїть питання комп'ютеризації математичного класу №3.

Мета проекту

Впровадити інформаційно - комунікаційні технології в освітній процес Баштанської ЗОШ №2.

Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування*

Власних фінансових ресурсів школа не має, тому вважаємо за доцільним вирішити проблему в проектний спосіб. Альтернативний спосіб розв’язання проблеми відсутній.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання

Учні Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів, педагогічний колектив, батьки.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1. створення ініціативної групи;
2. засідання ради громадсько-активної школи;
3. моніторингові дослідження стану наявної бази комп’ютерної техніки та
обладнання в школі, її використання;
4. вивчення ринкових пропозицій вартості обладнання;
5. комплектація (поставка) обладнання;
6. висвітлення реалізації проекту в засобах масової інформації та Інтернеті.

Результати проекту

1. створення єдиного інформаційного простору школи;
2. можливість значно підвищити ефективність навчання;
3. оволодіння учасниками проекту новими інформаційними технологіями;
4. оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності
використання інформаційно - комунікаційних технологій в школі;
5. створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, -
морального становлення особистості учня;
6. становлення школи як громадсько-активної установи;